Sayt haqqında məlumatın çıxması

ark.az 11 October 2016, 09:11

Detailed information

Sayta daxil olduqda virus çıxır. Bəzi ünvanlara daxil olduqda saytın sınması haqqında məlumat çıxır. İLk səhivəyə daxil olduqda isə antivirus məlumat çıxardır.

Comments

 • 16 December 2016, 14:28
  Vulnerability status
  Have not any information from source

 • 01 November 2016, 16:51
  Added point to Vulnerability
  For translate of bug gived 6 point to translator

 • 01 November 2016, 16:51
  Added point to Vulnerability
  For translate of bug gived 1 point to translator

 • 18 October 2016, 09:18
  Vulnerability status
  Sended e-mail to source about vulnerability

 • 15 October 2016, 09:33
  Added point to Vulnerability
  Moderator gave 6 point from 10 to vulnerability

 • 15 October 2016, 09:27
  Vulnerability status
  Confirmed by Moderator

 • 11 October 2016, 09:11
  Vulnerability added
  Vulnerability added to BUGemot