sql injection

midas.az 09 September 2016, 12:16

Detailed information

Saytda SQL İnjection mövcuddur.
Bu boşluqdan istifadə edərək saytda yerləşdirilmiş məlumatları (Parollar, saytın strukturu və s. əldə etmək olar)

Comments

 • 21 October 2016, 12:50
  Vulnerability status
  Have not any information from source

 • 28 September 2016, 03:59
  Added point to Vulnerability
  For translate of bug gived 7 point to translator

 • 28 September 2016, 03:59
  Added point to Vulnerability
  For translate of bug gived 1 point to translator

 • 09 September 2016, 13:22
  Vulnerability status
  Sended e-mail to source about vulnerability

 • 09 September 2016, 13:06
  Added point to Vulnerability
  Moderator gave 7 point from 10 to vulnerability

 • 09 September 2016, 12:49
  Vulnerability status
  Confirmed by Moderator

 • 09 September 2016, 12:16
  Vulnerability added
  Vulnerability added to BUGemot