Saytın hack olunması barədə məlumat

bizimaile.az 18 August 2016, 14:39

Detailed information

Saytda qeyd olunmuş ünvana daxil olduqda onun kənar tərəfdən müdaxilə lunması barədə məlumat çıxır.

Bu səhv haqqında interntdə oxuduqda saytın hack olunması barədə məlumat çıxır.

Saytın fayllarını audit edərək müdaxilənin qarşısını almaq məsləhət görülür.

Comments

 • 21 October 2016, 14:18
  Vulnerability status
  Have not any information from source

 • 28 September 2016, 03:58
  Added point to Vulnerability
  For translate of bug gived 5 point to translator

 • 28 September 2016, 03:58
  Added point to Vulnerability
  For translate of bug gived 1 point to translator

 • 25 August 2016, 09:36
  Vulnerability status
  Sended e-mail to source about vulnerability

 • 19 August 2016, 10:08
  Added point to Vulnerability
  Moderator gave 5 point from 10 to vulnerability

 • 19 August 2016, 10:07
  Vulnerability status
  Confirmed by Moderator

 • 18 August 2016, 14:39
  Vulnerability added
  Vulnerability added to BUGemot