Sayt haqqında məlumatın çıxması

pits.az 16 August 2016, 10:07

Detailed information

Saytın hansı qovluqda yerləşməsi haqqında məlumatın əldə edilməsi
Səhv haqqında məlumatın tapılması, saytın sazıldığı scriptin tapılması.

Comments

 • 21 October 2016, 14:16
  Vulnerability status
  Have not any information from source

 • 28 September 2016, 03:57
  Added point to Vulnerability
  For translate of bug gived 4 point to translator

 • 28 September 2016, 03:57
  Added point to Vulnerability
  For translate of bug gived 1 point to translator

 • 25 August 2016, 09:32
  Vulnerability status
  Sended e-mail to source about vulnerability

 • 17 August 2016, 13:32
  Added point to Vulnerability
  Moderator gave 4 point from 10 to vulnerability

 • 17 August 2016, 13:32
  Vulnerability status
  Confirmed by Moderator

 • 16 August 2016, 10:07
  Vulnerability added
  Vulnerability added to BUGemot