SQL Injection

Şirkət adı gizlədilib 18 May 2016, 17:57

Ətraflı məlumat

Məlumat gizlədilib

Qeydlər

 • 04 Oktyabr 2016, 10:01
  Boşluğa bal verildi
  Boşluğun tərcüməsi üçün tərcüməçiyə 6 bal verildi

 • 04 Oktyabr 2016, 10:01
  Boşluğa bal verildi
  Boşluğun tərcüməsinə görə müəllifə 1 bal verildi

 • 14 İyun 2016, 15:23
  Boşluğun statusu
  Mənbəyə boşluq haqqında məktub göndərildi

 • 24 May 2016, 16:51
  Boşluğun statusu
  Mənbəyə boşluq haqqında e-poçt göndərildi

 • 19 May 2016, 23:53
  Boşluğa bal verildi
  Moderator boşluq üçün 10 ballıq qiymətləndirmə sistemi üzrə 6 bal təyin etdi

 • 19 May 2016, 23:53
  Boşluğun statusu
  Moderator tərəfindən təsdiq edildi

 • 18 May 2016, 17:57
  Boşluq əlavə edildi
  Boşluq BUGemota əlavə edildi