XSS and Sql Injection

Şirkət adı gizlədilib 25 Avqust 2017, 23:38

Ətraflı məlumat

Məlumat gizlədilib

Qeydlər

 • 26 Oktyabr 2017, 16:26
  Boşluğun statusu
  Mənbədən cavab gəlmədi

 • 29 Avqust 2017, 10:32
  Boşluğun statusu
  Mənbəyə boşluq haqqında e-poçt göndərildi

 • 27 Avqust 2017, 13:46
  Boşluğa bal verildi
  Moderator boşluq üçün 10 ballıq qiymətləndirmə sistemi üzrə 5 bal təyin etdi

 • 27 Avqust 2017, 13:45
  Boşluğun statusu
  Moderator tərəfindən təsdiq edildi

 • 25 Avqust 2017, 23:38
  Boşluq əlavə edildi
  Boşluq BUGemota əlavə edildi