Sql Injection

Şirkət adı gizlədilib 24 Avqust 2017, 15:22

Ətraflı məlumat

Məlumat gizlədilib

Qeydlər

 • 26 Oktyabr 2017, 16:24
  Boşluğun statusu
  Mənbədən cavab gəlmədi

 • 29 Avqust 2017, 10:17
  Boşluğun statusu
  Mənbəyə boşluq haqqında e-poçt göndərildi

 • 27 Avqust 2017, 13:47
  Boşluğa bal verildi
  Moderator boşluq üçün 10 ballıq qiymətləndirmə sistemi üzrə 6 bal təyin etdi

 • 27 Avqust 2017, 13:39
  Boşluğun statusu
  Moderator tərəfindən təsdiq edildi

 • 24 Avqust 2017, 15:22
  Boşluq əlavə edildi
  Boşluq BUGemota əlavə edildi