Xəbər portalı sql injection

Şirkət adı gizlədilib 15 Fevral 2017, 23:19

Ətraflı məlumat

Məlumat gizlədilib

Qeydlər

 • 17 Aprel 2017, 09:43
  Boşluğun statusu
  Mənbədən cavab gəlmədi

 • 17 Fevral 2017, 13:12
  Boşluğun statusu
  Mənbəyə boşluq haqqında e-poçt göndərildi

 • 16 Fevral 2017, 19:02
  Boşluğa bal verildi
  Moderator boşluq üçün 10 ballıq qiymətləndirmə sistemi üzrə 7 bal təyin etdi

 • 16 Fevral 2017, 18:58
  Boşluğun statusu
  Moderator tərəfindən təsdiq edildi

 • 15 Fevral 2017, 23:19
  Boşluq əlavə edildi
  Boşluq BUGemota əlavə edildi