Xəbər agentliyi

Şirkət adı gizlədilib 19 Yanvar 2017, 02:21

Ətraflı məlumat

Məlumat gizlədilib

Qeydlər

 • 17 Aprel 2017, 09:52
  Boşluğun statusu
  Mənbədən cavab gəlmədi

 • 21 Yanvar 2017, 20:57
  Boşluğun statusu
  Mənbəyə boşluq haqqında e-poçt göndərildi

 • 20 Yanvar 2017, 22:23
  Boşluğa bal verildi
  Moderator boşluq üçün 10 ballıq qiymətləndirmə sistemi üzrə 6 bal təyin etdi

 • 20 Yanvar 2017, 22:21
  Boşluğun statusu
  Moderator tərəfindən təsdiq edildi

 • 19 Yanvar 2017, 02:21
  Boşluq əlavə edildi
  Boşluq BUGemota əlavə edildi