Reflected XSS Vulnerability

Şirkət adı gizlədilib 02 Yanvar 2017, 04:47

Ətraflı məlumat

Məlumat gizlədilib

Qeydlər

 • 17 Aprel 2017, 09:33
  Boşluğun statusu
  Mənbədən cavab gəlmədi

 • 20 Yanvar 2017, 22:31
  Boşluğun statusu
  Mənbəyə boşluq haqqında e-poçt göndərildi

 • 04 Yanvar 2017, 10:39
  Boşluğa bal verildi
  Moderator boşluq üçün 10 ballıq qiymətləndirmə sistemi üzrə 7 bal təyin etdi

 • 03 Yanvar 2017, 17:24
  Boşluğun statusu
  Moderator tərəfindən təsdiq edildi

 • 02 Yanvar 2017, 04:47
  Boşluq əlavə edildi
  Boşluq BUGemota əlavə edildi