Sayt haqqında məlumatın çıxması

ark.az 11 Октябрь 2016, 09:11

Подробная информация

Sayta daxil olduqda virus çıxır. Bəzi ünvanlara daxil olduqda saytın sınması haqqında məlumat çıxır. İLk səhivəyə daxil olduqda isə antivirus məlumat çıxardır.

Записи

 • 16 Декабрь 2016, 14:28
  Статус уязвимости
  Нет ответа от источника

 • 01 Ноябрь 2016, 16:51
  Уязвимости присвоен балл
  За перевод уязвимости дано переводчику 6 баллов

 • 01 Ноябрь 2016, 16:51
  Уязвимости присвоен балл
  За перевод уязвимости дано автору 0 баллов

 • 18 Октябрь 2016, 09:18
  Статус уязвимости
  Отправлено сообщение об уязвимости на электронный адрес источника

 • 15 Октябрь 2016, 09:33
  Уязвимости присвоен балл
  Модератор присвоил 6 баллов из 10-и на уязвимости

 • 15 Октябрь 2016, 09:27
  Статус уязвимости
  Подтверждено со стороны модератора

 • 11 Октябрь 2016, 09:11
  Добавлена уязвимость
  Добавлена уязвимость на BUGemot