Sayta kənardan müdaxilə edilməsi barədə məlumat

myfilm.az 31 Август 2016, 11:34

Подробная информация

Sayta daxil olduqda nrmal açılmasına baxmayaraq, daxilindəki faylalrdan birinə girdikdə kənar müdaxilənin olması barədə məlumat çıxır.

Записи

 • 21 Октябрь 2016, 14:19
  Статус уязвимости
  Нет ответа от источника

 • 28 Сентябрь 2016, 03:58
  Уязвимости присвоен балл
  За перевод уязвимости дано переводчику 4 баллов

 • 28 Сентябрь 2016, 03:58
  Уязвимости присвоен балл
  За перевод уязвимости дано автору 0 баллов

 • 08 Сентябрь 2016, 09:34
  Статус уязвимости
  Отправлено сообщение об уязвимости на электронный адрес источника

 • 06 Сентябрь 2016, 11:09
  Уязвимости присвоен балл
  Модератор присвоил 4 баллов из 10-и на уязвимости

 • 06 Сентябрь 2016, 11:09
  Статус уязвимости
  Подтверждено со стороны модератора

 • 31 Август 2016, 11:34
  Добавлена уязвимость
  Добавлена уязвимость на BUGemot