Saytın hack olunması barədə məlumat

dosekci.az 18 Август 2016, 14:37

Подробная информация

Saytda qeyd olunmuş ünvana daxil olduqda onun kənar tərəfdən müdaxilə lunması barədə məlumat çıxır.

Bu səhv haqqında interntdə oxuduqda saytın hack olunması barədə məlumat çıxır.

Saytın fayllarını audit edərək müdaxilənin qarşısını almaq məsləhət görülür.

Записи

 • 21 Октябрь 2016, 14:17
  Статус уязвимости
  Нет ответа от источника

 • 28 Сентябрь 2016, 03:57
  Уязвимости присвоен балл
  За перевод уязвимости дано переводчику 5 баллов

 • 28 Сентябрь 2016, 03:57
  Уязвимости присвоен балл
  За перевод уязвимости дано автору 0 баллов

 • 25 Август 2016, 09:35
  Статус уязвимости
  Отправлено сообщение об уязвимости на электронный адрес источника

 • 19 Август 2016, 10:06
  Уязвимости присвоен балл
  Модератор присвоил 5 баллов из 10-и на уязвимости

 • 19 Август 2016, 10:04
  Статус уязвимости
  Подтверждено со стороны модератора

 • 18 Август 2016, 14:37
  Добавлена уязвимость
  Добавлена уязвимость на BUGemot