Sayt haqqında məlumatın çıxması

pits.az 16 Август 2016, 10:07

Подробная информация

Saytın hansı qovluqda yerləşməsi haqqında məlumatın əldə edilməsi
Səhv haqqında məlumatın tapılması, saytın sazıldığı scriptin tapılması.

Записи

 • 21 Октябрь 2016, 14:16
  Статус уязвимости
  Нет ответа от источника

 • 28 Сентябрь 2016, 03:57
  Уязвимости присвоен балл
  За перевод уязвимости дано переводчику 4 баллов

 • 28 Сентябрь 2016, 03:57
  Уязвимости присвоен балл
  За перевод уязвимости дано автору 0 баллов

 • 25 Август 2016, 09:32
  Статус уязвимости
  Отправлено сообщение об уязвимости на электронный адрес источника

 • 17 Август 2016, 13:32
  Уязвимости присвоен балл
  Модератор присвоил 4 баллов из 10-и на уязвимости

 • 17 Август 2016, 13:32
  Статус уязвимости
  Подтверждено со стороны модератора

 • 16 Август 2016, 10:07
  Добавлена уязвимость
  Добавлена уязвимость на BUGemot