Sistem haqqında məlumatların əldə edilməsi

mado.az 08 Август 2016, 17:49

Подробная информация

Quraşdırılmış sistemin ilkin məlumatlarının quşulması hesabına sistem haqqında məlumatları əldə etmək olur.

Записи

 • 21 Октябрь 2016, 14:14
  Статус уязвимости
  Нет ответа от источника

 • 28 Сентябрь 2016, 03:57
  Уязвимости присвоен балл
  За перевод уязвимости дано переводчику 5 баллов

 • 28 Сентябрь 2016, 03:57
  Уязвимости присвоен балл
  За перевод уязвимости дано автору 0 баллов

 • 25 Август 2016, 09:25
  Статус уязвимости
  Отправлено сообщение об уязвимости на электронный адрес источника

 • 08 Август 2016, 18:00
  Уязвимости присвоен балл
  Модератор присвоил 5 баллов из 10-и на уязвимости

 • 08 Август 2016, 17:59
  Статус уязвимости
  Подтверждено со стороны модератора

 • 08 Август 2016, 17:49
  Добавлена уязвимость
  Добавлена уязвимость на BUGemot