Hakkımızda

Size sunduğumuz BUGemot projesi bilişim teknolojileri (BT) kullanan işletmelerin yarattıkları ürünlerde tespit edilen güvenlik boşlukları hakkında bilgileri bu alanda faaliyet gösteren profesyonel uzmanlardan toplayan ve bilgilendiren bir sistemdir.

Günümüzde BT- nin hızlı gelişimi ile ilgili olarak bir çok kurumların, devlet kurumlarının, medya kuruluşları ve şirketlerin kullandıkları BT ürünlerinde belirli güvenlik boşlukları oluşabilir. Bu boşluklar tespit edilip de giderilmediği takdirde saldırqanlar bu işletmelerin bilgilerini çalabilir, sistemlerinin çalışmasında sorunlar yarata ve hatta felç duruma getirebilirler

İşte bu boşluklar konusunda aynı BT ürünleri kullanan şirketler, medya kuruluşları ve devlet kurumlarını uyarmak için BUGemot projesini oluşturduk. BUGemotda etik hacker, güvenlik uzmanları ve bu alanda çalışan diğer uzmanlar kayıt oldukdan sonra oluşan boşluklar hakkında bilgiler göndererek bu şirketleri uyarmış olurlar. Neticede, kurumlar, programcılar ve denetçiler boşluklar konusunda bilgi edinerek kendi sistemlerinde güvenlik kurallarını daha da güçlendire bilirler.

Bu, bizim, BUGemot projesi olarak, BT alanında güvenlik sorunlarının giderilmesi için desteğimizdir.