Hatalar

Şirket adı gizlidir 13 Mayıs 2017, 12:33

Ayrıntılı bilgi

Klasörle ilgili bilgileri görüntüleme.
Kullanılmış MySQL bağlantıdan yoksun bağlantı kullandı

Ekran resimleri

Ekran resimleri gizlidir

Notlar

 • 21 Haziran 2017, 11:24
  Boşluğun statusu
  Kaynakdan cevap gelmedi

 • 25 Mayıs 2017, 10:30
  Boşluğun statusu
  Kaynağa boşluk hakkında e-mail gönderildi

 • 17 Mayıs 2017, 18:24
  Boşluğa puan verildi
  Moderator boşluk için 10 puanlık puanlandırma sistemi üzre 5 puan belirledi

 • 17 Mayıs 2017, 18:23
  Boşluğun statusu
  Moderator tarafından onaylandı

 • 13 Mayıs 2017, 12:33
  Boşluk eklendi
  Boşluk BUGemota eklendi