Veb adresatın dil qovluğu adının təxmin edilməsi yolu ilə nüfuz etmə

ada.edu.az 23 Mayo 2016, 00:00

Información detallada

Veb adresata məntiqi üsulla manipulyasiyasından sonra açılan yarımçıq səhifədə istinada kliklənməsi authentikasiya tələb edən səhifəyə aparır.

http://www.ada.edu.az/en-US/Pages/home.aspx ünvanında dil qovluğuna məntiqi üsulla dəyişiklik edilir və veb adres bu şəklə düşür :http://www.ada.edu.az/az-AZ/Pages/home.aspx . Bundan sonra yarımçıq səhifə gəlir ki, burada hər hansı hiper bəndi kliklədikdə authentikasiya tələb edən pəncərə açılır

Comentarios

 • 17 Septiembre 2016, 16:04
  Punto añadido a vulnerabilidad
  4 puntos fueron dados al traductor para traducción

 • 17 Septiembre 2016, 16:04
  Punto añadido a vulnerabilidad
  1 punto fue dado al traductor para la traducción de bug

 • 20 Julio 2016, 19:36
  Estado de vulnerabilidad
  Problema resuelto

 • 16 Junio 2016, 08:55
  Estado de vulnerabilidad
  Se responde a la empresa fuente

 • 24 Mayo 2016, 16:51
  Estado de vulnerabilidad
  Enviar correo electrónico a la fuente sobre vulnerabilidad

 • 23 Mayo 2016, 00:53
  Punto añadido a vulnerabilidad
  Moderador dio 4 punto de 10 a vulnerabilidad

 • 23 Mayo 2016, 00:52
  Estado de vulnerabilidad
  Confirmado por el moderador

 • 23 Mayo 2016, 00:00
  Vulnerabilidad añadida
  Vulnerabilidad añadida a BUGemot